Doel2018-02-05T20:10:35+00:00

Doel

De naam van de stichting komt voort uit de naam van de dochter van de oprichters: Nadja, wat HOOP betekent.

Dat is wat Stichting Nadja wil: hoop bieden door te denken in mogelijkheden en wat niet standaard mogelijk is, mogelijk te máken.

Hoofddoel is het bevorderen van het welzijn van kinderen en jong volwassenen met Cerebrale Parese (CP) of andere meervoudige beperking op het gebied van vrijetijdsbesteding, dagbesteding en wonen.