Tijdens het tien-minuten-gesprek op school, hield juf Esther me een A-viertje voor: ‘Kijk, zo leuk…’

School heeft bedacht met ieder kind dat van het SO (speciaal basisonderwijs) naar het VSO (voortgezet speciaal onderwijs) gaat, een leergesprek te voeren. Zo ook met Nadja. Na de zomervakantie zitten de zes jaar basisonderwijs erop en zal ze ‘naar boven’ gaan.

‘Wat kun jij goed?’ had juf Esther gevraagd.

‘Lezen, geld tellen en dansen,’ had ze geantwoord (tja, de appel valt niet ver van de boom).

‘Ik hou van dansen!’ had ze er nog maar even ten overvloede aan toegevoegd.

‘Ja,’ had de juf geduldig gezegd, ‘maar je bent op school om te…’ ( Esther, juf Ank is er niks bij 😊)

‘Leren,’ had Nadja braaf geantwoord.

‘Dus, als je straks naar boven gaat, wat zou je dan graag willen leren?’

‘Klusjes doen, post brengen, iemand iets brengen of vragen,’ zei Nadja. ‘En de nieuwe rolstoel in blauw en geel met zonnen op mijn wielen.’

Ja, je maakt Nadja de pis niet lauw hoor. Later en straks zijn voor haar brede begrippen. En ze heeft gelijk: er komt inderdaad een nieuwe rolstoel, hij is al bijna klaar.

‘En wat moet er nog meer gebeuren? Wat moet je kunnen als je naar boven gaat?’ probeerde de juf opnieuw.

Nadja dacht even na. Toen wist ze het en sprak stellig: ‘Grotere borsten!’

Natuurlijk.