Werken

In een vorig blog schreef ik al dat Nadja volgend schooljaar naar het VSO zal gaan (Voortgezet Speciaal Onderwijs). Vanaf haar vijftiende zal zij intern stage gaan lopen (op school dus) en uiteindelijk uitstromen naar dagbesteding. Gelukkig maar.

Gelukkig…, best vreemd om dat woord te gebruiken, want, als ouder wil je toch graag dat je kind mee kan doen in de maatschappij?

Daar denk ik sinds vorige week ietsiepietsie anders over. Er ligt namelijk een nieuw kabinetsplan klaar, om gehandicapten onder het minimum loon te mogen betalen. Ja gut, werkgevers hebben namelijk nog niet zo veel regelingen waar ze gebruik van kunnen maken om mensen met een beperking in dienst te nemen:

  • De no-riskpolis (de overheid betaalt de ziektewetuitkering als de gehandicapte door ziekte lang uit de roulatie is)
  • Loonkostenvoordeel
  • Proefplaatsing (geen twee maar drie maanden proeftijd)
  • Mobiliteitsbonus
  • Vergoeding UWV voor aanpassen van de werkplek
  • Loondispensatie

Vooral bij die laatste trok ik mijn wenkbrauwen op: er ís dus al een regeling om mensen met een beperking minder dan het minimumloon uit te betalen -zij het tijdelijk-. Als de werkgever vindt dat de gehandicapte onder niveau presteert, kan hij een deel van het salaris inhouden, dat kan dan vervolgens worden aangevuld met de Wajong-uitkering, die overigens 75% procent van het minimumloon bedraagt.

Ik zeg hier verder niets meer over. Jullie mogen er zelf iets van vinden.

Alleen nog dit: ik ben blij dat Nadja niet hoeft te gaan werken.