Contact

Stichting Nadja
Munnikkenpark 11
2351 CL Leiderdorp
stichtingnadja@gmail.com
KvK: 27359438
RISN: 821456295
IBAN: NL61RABO 0144 938 685

Stichting Nadja is op 26 oktober 2009 opgericht

Bestuur Stichting Nadja

A. van Zwieten-van Geest (voorzitter/secretaris)
A. van der Putten-Heeringa (bestuurslid)
D.R.H. van Zwieten (bestuurslid)

Transparantiebeleid Belastingdienst

Stichting Nadja heeft als beloningsbeleid, dat alleen telefoonkosten en een deel van de vervoerskosten worden vergoed. Er is tot op heden geen beloning geweest voor fondsenwervende activiteiten. Indien in de toekomst grote projecten worden gestart waarbij fondsenwervende activiteiten noodzakelijk zijn, geldt een vergoeding van maximaal 15% over de geworven gelden

Lees ons Beleidsplan en/of Jaarrekening
Download Jaarrekening